ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Βασικός άξονας της πολιτικής της εταιρείας μας είναι η εφαρμογή των πρότυπων συστημάτων διαχείρησης ποιότητας. Δίνουμε σημασία στη δυναμική εντός και εκτός εταιρείας, απο το ανθρώπινο δυναμικό, εως την τήρηση αυστηρών κανόνων ασφαλείας. Οι πιστοποιήσεις μας αφορούν τα πρότυπα διαχείρησης ποιότητας (ISO 9001:2008) βασισμένο στην ποιότητα των προϊόντων αλλα και στις υπηρεσίες που παρέχονται. Παράλληλα υιοθετήσαμε τα συστήματα διαχείρησης BS OHSAS 18001:2007 & ISO 14001:2004, προκειμένου να διασφαλίσουμε την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων στους χώρους εργασίας με γνώμονα τη περιβαλλοντική μέριμνα. 

Η εταιρεία μας αποτελεί μία από τις λίγες εταιρείες στον ελλαδικό χώρο που διαθέτουν την εκ του νόμου απαιτούμενη πιστοποίηση ΕΝ 1090.

QUALITY PHOTO_GIA INTERNET